Tradisi Tajen Bali Lontar Pengayam-Ayaman Lengkap

By | December 12, 2017

Sabung Ayam TajiTajen bali yaitu salah satu adat yg telah di jalan bertahun-tahun sejak era dulu yg di mana tiap-tiap tahunnya dapat mengadu dua ekor ayam jantan hingga salah satu ayam tak mampu bertarung lagi. Rutinitas Tajen Bali ini umumnya dilakukan terhadap buat memberikan persembahan nyawa buat kepercayaan hindu diwilayah bali. Tapi tidak sedikit dari warga bali yg malah hobi buat menjadikan peluang main judi.

Tradisi Tajen di Bali

Biasanya tradisi lontar pengayam-ayaman tajen bali ini memiliki hari pelaksanaannya dimana konon katanya bisa menentukan hari kemenangan sang ayam yang sedang dipertandingkan, namun sebelum kalian membaca ini ada baiknya jika kalian mengetahui penamaan ayam aduan di balu terlebih dahulu :

 • Buik : Sebutan untuk ayam aduan yang dimana bulunya berwarna-warni.
 • Kelau atau Kelawu : untuk ayam jago yang memiliki bulu berwarna abu-abu.
 • Bihing atau Biying : Sebutan untuk ayam jago yang memiliki bulu berwarna merah.
 • Brumbun : Sebutan ini digunakan untuk kombinasi dari warna bulu ayam petarung antara merah, putih dan hitam.
 • Sa : Sebutan ini digunakan untuk ayam yang memiliki bulu berwarna putih.
 • Ook : sebutan untuk ayam aduan yang dimana bulu pada bagian lehernya sangat lebat.
 • Jambul : Sebutan untuk ayam aduan yang tumbuh bulu dibagian kepalanya.
 • Godek : sebutan ini untuk ayam yang memiliki bulu pada bagian kakinya.
 • Sangkur : untuk ayam jago yang dimana keadaan fisiknya tanpa bulu ekor.

Sabung Ayam Tajen Bali

Setelah kalian mengetahui penamaan ayam pada sastra kuno lontar pengayam-ayaman bali, kalian sudah bisa masuk kedalam hari pelaksanaan tajen balinya, berikut hari pelaksanaan tradisi tajen bali lontar pengayam-ayaman :

Senin ( Kalender Bali ) :

– Senin Legi
Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh

 • Raje : Sekuning papak Bangkarna
 • Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet, Mate selem bangkarna
 • Kaon : brumbun kedas mate putih, klawu mate putih, biying kuning mate putih

– Senin Pahing
Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh

 • Raje : Ijo biru bangkarne
 • Jaye : Biying,Wangkas,sekuning bangkarna
 • Kaon : Buik polos kuping putih, klawu, brumbun, Serawah kedas polos

Senin Pon
Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh

 • Raje : Ijo kedas mate putih, Ijo biru mate putih
 • Jaye : Biying, Wangkas, Brumbun, Buik, Klawu biru, Klawu kedas mate putih
 • Kaon : Serawah kuning bangkarne mate bang

Senin Wage
Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod

 • Raje : Ijo biru mate selem bangkarna
 • Jaye : Klawu, Serawah kedas mate bang
 • Kaon : Biying papak mate putih, Wangkas, Brumbun, Buik papak mate putih

Senin Kliwon
Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje

 • Raje : Sepapak Jambul bangkarna
 • Jaye : Klawu, ijo, Brumbun
 • Kaon : Serawah Polos, Sekuning mate putih, Buik, Wangkas, Biying kuping putih

Selasa ( Kalender Bali ) :

Selasa Legi
Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje

 • Raje : Sekedas
 • Jaye : Buik, Klawu, Brumbun Kedas, Brumbun biru polos mate putih
 • Kaon : Serawah Biru mate bang, Wangkas, Biying biru mate bang, Biying biru maye selem

Selasa Pahing
Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh

 • Raje : Serawah biru mate selem kuping putih
 • Jaye : Ijo, brumbun, biying mate selem, sa kuning
 • Kaon : Sekedas, Wangkas, Buik, klawu, Brumbun apit mate putih

Selasa Pon
Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh

 • Raje : Wangkas biru bangkarne,buik kedas mate putih
 • Jaye : Brumbun Kedas, serawah mate kuning, ijo kedas
 • Kaon : Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem

Selasa Wage
Ngajanang sareng kelod, leb ayam saking kaje

 • Raje : Wangkas biru bangkarne mate selem
 • Jaye : Brumbun, klawu kuning bangkarne mate selem
 • Kaon : Sekedas mate putih, Sekuning mate putih, Serawah, Buik, Ijo poleng mate putih

Selasa Kliwon
Nganginang sareng Kelod , leb ayam saking Kaje

 • Raje : Serawah Kuning kuping putih, Serawah biru kuping putih
 • Kaon ; Brumbun , Wangkas , Brumbun Kedas

Rabu ( Kalender Bali ) :

Rabu Legi
Ngajanang sareng Kelod, leb ayam saking kangin

 • Raje : Serawah biru mate bang
 • Jaye : Ijo, Buik polos mate bang, Wangkas
 • Kaon : Klawu kuning mate putih, Papak, Serawah, Biying, Brumbun kuning mate kuning, Ijo Mate Kuning

Rabu Pahing
Ngajanang Sareng Kauh, leb ayam saking Kangin

 • Raje : Biying kuning , Brumbun biru Papak mate bang
 • Jaye : Klawu , Ijo , Buik Kedas dimpil mate bang
 • Kaon : Wangkas Kuning sangkur mate selem kuping putih , biying , Serawah sangkur kuning mate putih

Rabu Pon
Ngajanang sareng kauh, Leb ayam saking Kelod

 • Raje : Biying Kuning polos mate putih bangkarne
 • Jaye : wangkas, Brumbun, Sekuning polos mate putih
 • Kaon : Klawu biru, klawu kedas, serawah Papak Mate selem, Ijo biru, Ijo kedas, Buik, serawah Biru

Rabu Wage
Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking kelod sareng kangin

 • Raje : Ijo biru polos, Brumbun biru mate kuning
 • Jaye : Wangkas kedas mate kuning
 • Kaon : Klawu kuning, Buik kuning papak jambul, Brumbun kuning

Rabu Kliwon
Nganginang sareng kauh, leb ayam saking Kelod

 • Raje : buik Kuning
 • Jaye : Serawah kedas, Serawah Jambul
 • Kaon : Brumbun, Klawu, Ijo kedas jambul bangkarne

Kamis ( Kalender Bali ) :

Kamis Legi
Nganginang sareng ngelodang, leb ayam saking Kauh sareng kelod

 • Raje : Sekedas bangkarna
 • Kaon : Biying Kuning kuping putih

Kamis Pahing
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking kelod

 • Raje ; Brumbun apit kuping putih, Sekedas pellet lekong kuping putih, Serawah kuning
 • Jaye : Serawah kuning bangkarne, Wangkas, Biying kuning bangkarne

Kamis Pon
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kelod

 • Raje : Biying Kuning mate kuning
 • Jaye : Wangkas, Serawah kedas, Ijo kuning mate kuning, Papak Ireng
 • Kaon : Brumbun, ijo Biru mate selem, Buik, Biying biru, Papak kedas mate bang

Kamis Wage
Kaje sareng kangin, leb ayam saking Kelod

 • Raje : Serawah kedas jambul, Serawah kuning jambul
 • Jaye : Klawu, Buik kedas jambul
 • Kaon : Ijo, biying biru, Wangkas, brumbun biru

Kamis Kliwon
Ngelodang sareng Nganginang, leb ayam saking Kauh sareng Kelod

 • Raje : Ijo biru
 • Jaye : Serawah, Buik, Biying biru
 • Kaon : Serawah kedas, Kalwu, Brumbun kedas, Wangkas kedas

Jumat ( Kalender Bali ) :

Jumat Legi
Kaje sareng kauh , leb ayam saking kaje sareng kauh

 • Raje ; Buik kuning papak Godeg
 • Jaye ; Sekedas, Ijo bangkarne
 • Kaon ; Klawu biru

Jumat Pahing
Ngajanang sareng Kauh, leb ayam saking Kaje

 • Raje ; Sekedas papak mate bang
 • Jaye ; Buik, Serawah, Biying Kuning, Biying kedas mate bang
 • Kaon ; Brumbun biru mate putih, Wangkas kedas, klawu polos, Ijo biru polos mate putih

Jumat Pon
Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking kangin lan Kaje

 • Raje ; buik kuning papak mate putih
 • Jaye ; Brumbun, klawu kuning mate kuning, Wangkas papak
 • Kaon ; Brumbun Apit, Ijo Cemeng polos mate selem

Jumat Wage
Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje

 • Raje ; Ijo biru, Serawah bang karne mate selem
 • Jaye ; Buik, Klawu kedas
 • Kaon ; Wangkas, biying kuping putih, Biying brumbun, Serawah kuping putih

Jumat Kliwon
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje

 • Raje ; Ijo biru jambul mate selem kuping putih
 • Kaon ; sekedas mate bang, Serawah, Wangkas, brumbun kedas dimpil pellet mate kuning

Sabtu ( Kalender Bali ) :

Sabtu Legi
Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking Kaje

 • Raje ; Serawah susuk pellet
 • Kaon ; sekedas, Biying biru Wangkas

Sabtu Pahing
Kaje Sareng Kelod, leb ayam saking kelod kauh

 • Raje ; Biying Cemeng Sangkur
 • Jaye ; Brumbun, Ijo, Buik sangkur
 • Kaon ; Sekedas, Serawah, Wangkas, Klawu

Sabtu Pon
Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje

 • Raje ; Serawah biru bangkarne mate selem
 • Jaye : Sekedas, Wangkas, Biying biru mate putih
 • Kaon ; Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo, Brumbun, Papak Gagade mate bang

Sabtu Wage
Ngajanang sareng Kangin, leb ayam saking Kelod Kauh

 • Raje ; Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
 • Jaye ; Buik, Klawu, sekedas lekong
 • Kaon ; Wangkas kuning kuping putih, Biying , Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

Sabtu Kliwon
Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje

 • Raje ; Ijo biru bangkarne
 • Jaye ; Serawah, ijo, Sekedas bang karne
 • Kaon ; Klawu kuning, Biying wangkas, Brumbun

Minggu ( Kalender Bali ) :

Minggu Legi
Ngajanang sareng kangin , leb ayam saking Kangin

 • Raje ; Brumbun Kuning kuping putih
 • Jaye ; Serawah kedas jambul bangkarne
 • Kaon ; Buik, Klawu, Ijo kedas jambul bang karne

Minggu Pahing
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kelod

 • Raje ; serawah kuning mate putih, Buik Kedas
 • Jaye ; Ijo, Biying mate Kuning
 • Kaon ; sekedas, Wangkas biru mate selem bang karne

Minggi Pon
Nganginang sareng kauh, leb ayam saking kelod

 • Raje ; Seluiring Brumbun
 • Jaye ; Ijo, Serawah, Sebiru kuping putih
 • Kaon ; Sekedas, Biying, Wangkas, Klawu kuning, Papak bangkarne

Minggu Wage
Nganginang sareng kauh, leb ayam saking Kelod

 • Raje ; Sekedas
 • Kaon : Buik, Serawah, Klawu, Biying polos mate putih, klawu kedas mate putih

Minggu Kliwon
Ngauhang sareng kaje, leb ayam saking Kelod

 • Raje ; Klawu selem, Biying selem, Ijo bangkarne
 • Jaye ; Biying suku dare, ijo poleng, Klawu bangkarne
 • Kaon ; Sekedas, Brumbun kedas, Biying kedas, Klawu kedas, Ijo ke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *